తుఫాన్ ఫణి విధ్వంసం.. ఆ భయానక దృశ్యాలు చూశారా!ఫణి తుఫాన్ పెను విధ్వంసం సృష్టించింది. ఈ భయానక తుఫాన్‌కు ఒడిశా రాష్ట్రం భీతావహంగా మారింది. తుఫాన్ తీరం దాటిన సమయంలో గంటకు 200 కి.మీ. పైగా వేగంతో గాలులు వీచాయి.ఫణి తుఫాన్ పెను విధ్వంసం సృష్టించింది. ఈ భయానక తుఫాన్‌కు ఒడిశా రాష్ట్రం భీతావహంగా మారింది. తుఫాన్ తీరం దాటిన సమయంలో గంటకు 200 కి.మీ. పైగా వేగంతో గాలులు వీచాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *