‘తెనాలి రామకృష్ణ’ తేడాగా ఉన్నాడేంటోసందీప్ కిషన్, హన్సిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ‘తెనాలి రామకృష్ణ’ మూవీ మోషన్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్. నేడు సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ మోషన్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు.. సందీప్ కిషన్, హన్సిక హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ‘తెనాలి రామకృష్ణ’ మూవీ మోషన్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్. నేడు సందీప్ కిషన్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ మోషన్ పోస్టర్‌ని విడుదల చేశారు..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *