తెలంగాణలో పరిషత్ ఎన్నికల మూడో దశ పోలింగ్ ప్రారంభంతెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మూడు దశల్లో నిర్వహిస్తుండగా, మంగళవారం (మే 14)న చివరి విడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఉదయం 7.00 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 5.00 వరకు కొనసాగుతోంది. తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు మూడు దశల్లో నిర్వహిస్తుండగా, మంగళవారం (మే 14)న చివరి విడత పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఉదయం 7.00 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 5.00 వరకు కొనసాగుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *