తెలంగాణలో పిడుగుల వాన.. వడగండ్ల బీభత్సంతెలంగాణలో అకాల వర్షం బీభత్సం చేసింది. పలుచోట్ల వడగండ్ల వాన కురిసింది. వందలాది ఎకరాల్లో వరి, మామిడి పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. మార్కెట్ యార్డుల్లో ధాన్యం తడిసిముద్దైంది.తెలంగాణలో అకాల వర్షం బీభత్సం చేసింది. పలుచోట్ల వడగండ్ల వాన కురిసింది. వందలాది ఎకరాల్లో వరి, మామిడి పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. మార్కెట్ యార్డుల్లో ధాన్యం తడిసిముద్దైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *