దక్షిణాఫ్రికా ఎన్నికలు: అధికార పార్టీ గెలిచింది, కానీ మెజారిటీ తగ్గిందిదక్షిణాఫ్రికాలో నిరుద్యోగం ప్రస్తుతం 27 శాతంగా ఉంది. ఉద్యోగాల కల్పనలో, అవినీతిని నిరోధించటంలో వైఫల్యాల వల్ల ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత బలంగా ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *