ధోని పొరపాటు చెన్నైకి ఐపీఎల్ టైటిల్‌ను దూరం చేసిందాహర్భజన్ సింగ్ కోపంతో తన బ్యాట్‌ను ప్యాడ్లకేసి కొట్టుకోవడం ఓ విషయాన్ని చెప్పకనే చెప్పింది. అది.. చెన్నై కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఆ ఆఖరి రెండు బంతులు ఆడేందుకు హర్భజన్‌కు బదులుగా శార్దూల్‌ని పంపి పొరపాటు చేశాడని.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *