నంద్యాల పర్యటనకు పవన్.. కారణమిదే?ఈ నెల 11 (శనివారం)న కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పర్యటనకు వెళుతున్న జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్. జనసేనాని పర్యటన వివరాలు వెల్లడించిన పార్టీ కార్యాలయం. ఈ నెల 11 (శనివారం)న కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పర్యటనకు వెళుతున్న జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్. జనసేనాని పర్యటన వివరాలు వెల్లడించిన పార్టీ కార్యాలయం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *