నగరానికి మెట్రో హారం.. 29 కి.మీతో మూడో దశకు రంగం సిద్ధంభాగ్యనగరానికి మణిహారంగా మారిన మెట్రో రైలులో మరో కీలక దశకు అంకురార్పణ పడనుంది. మూడో దశ నిర్మాణానికి ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. బీహెచ్‌ఈఎల్‌ను లక్డీకాపూల్‌తో కలపనున్నారు.భాగ్యనగరానికి మణిహారంగా మారిన మెట్రో రైలులో మరో కీలక దశకు అంకురార్పణ పడనుంది. మూడో దశ నిర్మాణానికి ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. బీహెచ్‌ఈఎల్‌ను లక్డీకాపూల్‌తో కలపనున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *