నమస్తే పెట్టలేదని బైక్‌కు నిప్పు.. టీఆర్ఎస్ నేత నిర్వాకంనమస్తే పెట్టని పాపానికి యువకుడి బైక్ తగలబెట్టిన టీఆర్ఎస్ నేత. పోలీసులు ముందే దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం. పోలీసుల సమక్షంలోనే బూతు పురాణం.. వీడియో వైరల్ కావడంతో కేసు నమోదు.నమస్తే పెట్టని పాపానికి యువకుడి బైక్ తగలబెట్టిన టీఆర్ఎస్ నేత. పోలీసులు ముందే దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం. పోలీసుల సమక్షంలోనే బూతు పురాణం.. వీడియో వైరల్ కావడంతో కేసు నమోదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *