నమ్మకాలు-నిజాలు: పీరియడ్స్ ఆపే మాత్రలు వేసుకోవడం మంచిదా, కాదారుతుచక్రాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకుని, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మందులు వాడి డిస్టర్బ్ చేస్తే, హార్మోన్ల సమతౌల్యం దెబ్బతింటుంది. దాని వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటో మీరే చూడండి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *