‘నయనతారను చూస్తే దెయ్యాలే పారిపోతాయి’.. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన నేతను సస్పెండ్ చేసిన డీఎంకే‘ప్రేక్షకులు ప్రోత్సహిస్తుంటే రాధారవి లాంటి వారు మహిళలపై ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూనే ఉంటారు’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *