నరేంద్రమోదీ: ‘తెలంగాణ భవిష్యత్తు జ్యోతిష్కులు నిర్ణయిస్తున్నారు‘‘‘కేసీఆర్ చాలా అదృష్టవంతుడు తెలంగాణ రాగానే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. వారి కుటుంబంలో అందరికీ పదవులొచ్చాయి. కానీ, తెలంగాణ యువకులకు మాత్రం ఒక్క ఉద్యోగం రాలేదు. ’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *