నరేంద్ర మోదీ కాసేపట్లో చేయబోయే ముఖ్యమైన ప్రకటన ఏది?బుధవారం ఉదయం పదకొండు గంటల సమయంలో… మరికొన్ని నిమిషాల్లో అంటే 11.45 గంటల నుంచి 12 గంటల మధ్య తాను ప్రజలకు ముఖ్యమైన సందేశం ఇవ్వనున్నానని ప్రకటించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *