నరేంద్ర మోదీ: 'దేశాన్ని ముక్కలు చేయాలన్న దురాలోచన ఉన్నవారే ఏపీని విడదీశారు' – ప్రెస్‌రివ్యూ‘రెండూ తెలుగు మాట్లాడే రాష్ట్రాలే అయినా ఆ ప్రజలు ఒకర్నొకరు కళ్లలో కళ్లు పెట్టుకొని చూసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది’ అంటూ విభజనను మోదీ తప్పుబట్టారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *