నరేంద్ర మోదీ నాలుగు సార్లు పర్యటించినా నేపాల్ చూపు చైనా వైపే ఉందాభూకంపం కారణంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిన నేపాలీలకు మదేశీల ఉద్యమం కారణంగా భారత్ నిత్యావసరాల సరఫరా నిలిపేయడం రెండు దేశాల మధ్య దూరాన్ని పెంచింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *