నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం: అంతరిక్షంలో ఉపగ్రహాన్ని కూల్చివేశాం.. ఈ అపూర్వ విజయం దేశానికి గర్వకారణంమరికాసేట్లో ఓ ముఖ్యమైన విషయం ప్రకటిస్తానని చెప్పిన మోదీ దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆ వివరాలు వెల్లడించారు. ఆ సమాచారం ఆయన మాటల్లోనే..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *