నల్లగా ఉన్నాడని భర్త ప్రాణాలు తీసిందిప్రేమ్ శ్రీ భర్తతో ఎప్పుడూ సఖ్యతగా ఉండేది కాదని, నల్లగా ఉన్నావంటూ వేధించేదని మృతుడి సోదరుడు హర్‌వీర్ సింగ్ పోలీసులకు చెప్పాడు. ఈ కేసుపై పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.ప్రేమ్ శ్రీ భర్తతో ఎప్పుడూ సఖ్యతగా ఉండేది కాదని, నల్లగా ఉన్నావంటూ వేధించేదని మృతుడి సోదరుడు హర్‌వీర్ సింగ్ పోలీసులకు చెప్పాడు. ఈ కేసుపై పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *