నల్లగొండ లోక్ సభకు 480 మంది అభ్యర్థులు… 1996లో ఓ వినూత్న నిరసన‘‘వాస్తవానికి ఈ నిర్ణయాన్ని 1994 డిసెంబర్‌లోనే తీసుకున్నాం. అప్పుడు కార్యరూపం దాల్చలేదు. దీంతో 1996లో నల్లగొండ పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సిద్ధం అయ్యాం. ’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *