నారా లోకేశ్‌పై మంగళగిరిలో 'సింహాద్రి' పోటీవారసత్వ రాజకీయాలకు ముగింపు పలకాలనే ఉద్దేశంతోనే మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేస్తున్నట్లు ‘సింహాద్రి’ చెప్పారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *