నారా లోకేశ్ ఆస్తులెన్ని..? అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్న వివరాలివే..నారా లోకేశ్ మంగళగిరిలో నామినేషన్ వేశారు. ఆయన రిటర్నింగ్ అధికారికి అఫిడవిట్‌ను సమర్పించారు. తన భార్యా, కుమారుడి పేరిట ఉన్న ఆస్తుల వివరాలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.నారా లోకేశ్ మంగళగిరిలో నామినేషన్ వేశారు. ఆయన రిటర్నింగ్ అధికారికి అఫిడవిట్‌ను సమర్పించారు. తన భార్యా, కుమారుడి పేరిట ఉన్న ఆస్తుల వివరాలను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *