నా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు ఇది: మహేష్ బాబుఏప్రిల్ 20 నా జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజు. ఎందుకంటే ఈ రోజు మా అమ్మపుట్టిన రోజు. హ్యాపీ బర్త్ డే అమ్మా’’ అంటూ ఇందిరా దేవి ఫొటోను షేర్ చేశారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు. ఏప్రిల్ 20 నా జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన రోజు. ఎందుకంటే ఈ రోజు మా అమ్మపుట్టిన రోజు. హ్యాపీ బర్త్ డే అమ్మా’’ అంటూ ఇందిరా దేవి ఫొటోను షేర్ చేశారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *