నీరవ్ మోదీ బెయిల్ పిటిషన్ మళ్లీ ఎందుకు తిరస్కరించారు…“ఎగవేసిన రుణం చాలా ఎక్కువ. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ విలువను రెట్టింపు చేసినా, ఆయన తిరిగి లొంగిపోకపోతే ఏంటనే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి, బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి అది సరిపోదు.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *