నీరవ్ మోదీ బెయిల్ పిటిషన్ తిరస్కరణ.. మళ్లీ కస్టడీకేనీరవ్ మోదీ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌ను మోసం చేశాడాన్న విషయంలో తగిన ఆధారాలతో ఈడీ, సీబీఐ అధికారుల బృందం మార్చి 28న లండన్‌కు చేరుకుని కోర్టుకు ఆధారాలు సమర్పించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *