నీలం సంజీవరెడ్డి: ఆ ఒక్క మాట.. ఆయనను రాష్ట్రపతి కాకుండా చేసిందిప్రధాని ఇందిర మాత్రం జగ్జీవన్ రాంను బరిలోకి దింపాలని అన్నారు. ”గాంధీ శతజయంతి సందర్భంగా దళితుడిని రాష్ట్రపతి చేస్తే బాగుంటుంది. మహాత్ముడికి మనమిచ్చే నివాళి అవుతుంది” అని అన్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *