నేడు టీటీడీ ఖజానాకు చేరనున్న 1,381కిలోల బంగారంపంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు అధికారులు గురువారం ఈసీ అధికారులను కలిసి నగలకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపించడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది. పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంకు అధికారులు గురువారం ఈసీ అధికారులను కలిసి నగలకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూపించడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *