న్యూజీలాండ్ ప్రధాని జసిండా ఆర్డెన్: “తీవ్రవాదంపై పోరాటానికి ప్రపంచదేశాలు ఏకం కావాలి”“మాది సురక్షితమైన దేశమని, సహనం కలిగిన, కలిసిపోయే మనస్తత్వం ఉన్న దేశమని ప్రపంచానికి తెలియచెప్పడానికి కాల్పుల ఘటనను అడ్డంకిగా భావించడం లేదు”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *