పంచాయతీలకు పవర్ ఎప్పుడొస్తుంది?‘‘ఒకప్పుడు పీవీ నరసింహారావు పంచాయతీ వార్డు మెంబరుగా ఎన్నికయ్యారు. జళగం వెంగళరావు, టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కూడా స్థానిక సంస్థల నుంచి వచ్చినవారే’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *