పక్కింటి యువకుడితో అఫైర్, అడ్డుగా ఉందని కూతురి హత్యతన అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉందన్న కారణంతో నవమాసాలు కనిపెంచిన కూతురినే పొట్టన పెట్టుకుంది ఓ మహిళ. పేగు బంధానికే మచ్చ తెచ్చే ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. తన అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉందన్న కారణంతో నవమాసాలు కనిపెంచిన కూతురినే పొట్టన పెట్టుకుంది ఓ మహిళ. పేగు బంధానికే మచ్చ తెచ్చే ఈ ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *