‘పది’ బాలిక హత్య, పాడుబడ్డ బావిలో పూడ్చివేత.. అత్యాచారం చేశారా?యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మలరామారంలో దారుణం. పదో తరగతి బాలికను హత్య చేసి పాడుబడ్డ బావిలో పూడ్చివేసిన దుండగులు. హత్యకు ముందు అత్యాచారం జరిగినల్లు అనుమానం.యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మలరామారంలో దారుణం. పదో తరగతి బాలికను హత్య చేసి పాడుబడ్డ బావిలో పూడ్చివేసిన దుండగులు. హత్యకు ముందు అత్యాచారం జరిగినల్లు అనుమానం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *