పరీక్షలో వింత ప్రశ్న.. నోరెళ్లబెట్టిన విద్యార్థులు, పేపర్ వైరల్!స్కూల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అడిగిన ప్రశ్నను చూసి నోరెళ్లబెట్టడం విద్యార్థుల వంతైంది. బెంగళూరుకు చెందిన ఓ పాఠశాల రూపొందించిన ఈ ప్రశ్నాపత్రం వైరల్ అవుతోంది.స్కూల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అడిగిన ప్రశ్నను చూసి నోరెళ్లబెట్టడం విద్యార్థుల వంతైంది. బెంగళూరుకు చెందిన ఓ పాఠశాల రూపొందించిన ఈ ప్రశ్నాపత్రం వైరల్ అవుతోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *