పవన్ ఆ విషయం మీకూ తెలుసు.. జనసేనాని వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ స్పందనతెలంగాణకు వెళ్తే ఆంధ్రావాళ్లను కొడుతున్నారన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యల పట్ల కేటీఆర్ స్పందించారు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు అనవసరమైన వ్యతిరేకతను పెంచుతాయని హితవు పలికారు. తెలంగాణకు వెళ్తే ఆంధ్రావాళ్లను కొడుతున్నారన్న పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యల పట్ల కేటీఆర్ స్పందించారు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు అనవసరమైన వ్యతిరేకతను పెంచుతాయని హితవు పలికారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *