పవన్ ఎన్నిసార్లు మోసం చేస్తారు? ప్యాకేజీ గుప్పింతులు..: విజయసాయి రెడ్డిపవన్ కళ్యాణ్ గారూ ఎన్నిసార్లు మోసం చేస్తారని ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మీ యజమాని చెప్పినట్టు పోటీ చేసి ఓట్లు చీల్చాలని అనుకుంటున్నారని విమర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారూ ఎన్నిసార్లు మోసం చేస్తారని ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మీ యజమాని చెప్పినట్టు పోటీ చేసి ఓట్లు చీల్చాలని అనుకుంటున్నారని విమర్శించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *