పవన్ కోసం ‘మహర్షి’ స్పెషల్ షో!రైతు సమస్యల్ని భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలకు హత్తుకునేలా సోషల్ మెసేజ్ ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ చూసేందుకు ఆసక్తిచూపిస్తుండటంతో చిత్ర యూనిట్ స్పెషల్ షోకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. రైతు సమస్యల్ని భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలకు హత్తుకునేలా సోషల్ మెసేజ్ ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ చూసేందుకు ఆసక్తిచూపిస్తుండటంతో చిత్ర యూనిట్ స్పెషల్ షోకి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు సమాచారం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *