పాకిస్తాన్‌లో బలవంత మతమార్పిడి నిరోధక చట్టం – పాక్ హిందూ నేత రమేష్ కుమార్‌తో బీబీసీ ఇంటర్వ్యూ‘బలవంత మతమార్పిడులకు పాల్పడ్డాక, ఈ అమ్మాయిలకు వివాహం చేస్తారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి వీరిచేత బలవంతంగా వ్యభిచారం చేయిస్తారు.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *