పాకిస్తాన్: ఇద్దరు హిందూ బాలికల కిడ్నాప్, మత మార్పిడి, పెళ్లి. పాక్‌లో మైనారిటీ హిందువుల ఆందోళనలుసుష్మాస్వరాజ్ ఇతర దేశాలలో మైనారిటీలపై జరుగుతున్న అరాచకాలను ఖండించాలనుకోవడం అభినందనీయం. కానీ వారి దేశం నుంచే ఇది మొదలుపెడితే ఇంకా మంచిది. – పాకిస్తాన్ మంత్రి

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *