పారికర్ పార్థీవ దేహం ఉంచిన కళా అకాడమీలో ‘శుద్ది’ వివాదం!గోవాలో దివంగత సీఎం మనోహర్ పారికర్ పార్థీవ దేహాన్ని ఉంచిన కళా అకాడమీలో శుద్ధి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ విషయం గోవాలో వివాదానికి దారి తీసింది. దీంతో విచారణకు ఆదేశించారు.గోవాలో దివంగత సీఎం మనోహర్ పారికర్ పార్థీవ దేహాన్ని ఉంచిన కళా అకాడమీలో శుద్ధి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ విషయం గోవాలో వివాదానికి దారి తీసింది. దీంతో విచారణకు ఆదేశించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *