పార్టీలకు ‘పశ్చిమ’ టెన్షన్.. జనసేన దెబ్బ ఎవరికి?గత ఎన్నికల్లో పశ్చిమ గోదావరి టీడీపీకి ఆధిక్యం కట్టబెట్టింది. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరుతో పశ్చిమ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. ఈ జిల్లాలో టీడీపీ, వైసీపీలను జనసేన కలవరపరుస్తోంది.గత ఎన్నికల్లో పశ్చిమ గోదావరి టీడీపీకి ఆధిక్యం కట్టబెట్టింది. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోరుతో పశ్చిమ రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. ఈ జిల్లాలో టీడీపీ, వైసీపీలను జనసేన కలవరపరుస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *