పార్టీలో పబ్లిక్‌గా లిక్ లాక్.. వైరల్ అవుతున్న నటి వీడియోప్రముఖ వ్యాపార వేత్త విక్కీ జై‌న్‌తో రిలేషన్‌ షిప్‌లో ఉన్న అంకిత లొకాండే తన ప్రియుడితో కలిసి ఓ పెళ్లిలో సందడి చేసింది. పెళ్లి తరువాత జరిగే సంగీత్ కార్యక్రమంలో ఈ రొమాంటిక్ ప్రేమజంట అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తూ రెచ్చిపోయారు. ప్రేమికుడ్ని దగ్గరకు తీసుకుని హగ్ ఇచ్చిన అంకిత లొకాండే అక్కడితే ఆగకుండా..ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త విక్కీ జై‌న్‌తో రిలేషన్‌ షిప్‌లో ఉన్న అంకిత లొకాండే తన ప్రియుడితో కలిసి ఓ పెళ్లిలో సందడి చేసింది. పెళ్లి తరువాత జరిగే సంగీత్ కార్యక్రమంలో ఈ రొమాంటిక్ ప్రేమజంట అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తూ రెచ్చిపోయారు. ప్రేమికుడ్ని దగ్గరకు తీసుకుని హగ్ ఇచ్చిన అంకిత లొకాండే అక్కడితే ఆగకుండా..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *