పెద్దపల్లి: వారంలో యువకుడి పెళ్లి.. అంతలోనే విషాదంమరో వారంలో పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన సంతోష్ హఠాన్మరణంతో స్థానికంగా విషాద చాయలు అలముకున్నాయి. విగతజీవిగా మారిన కొడుకును చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. మరో వారంలో పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన సంతోష్ హఠాన్మరణంతో స్థానికంగా విషాద చాయలు అలముకున్నాయి. విగతజీవిగా మారిన కొడుకును చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *