పెళ్లయిన ఐదు రోజులకే వధువు ఆత్మహత్యమధురై జిల్లా కొట్టాయ్‌పట్టి సమీపంలోని వెళ్లాలపట్టి గ్రామానికి చెందిన ఒయ్యప్పన్ కుమార్తె రాజ్యలక్ష్మి(24)కి శివగంగై జిల్లా ఎస్‌వీ మంగళం అనే యువకుడితో ఈ నెల 10వతేదీన వివాహమైంది. మధురై జిల్లా కొట్టాయ్‌పట్టి సమీపంలోని వెళ్లాలపట్టి గ్రామానికి చెందిన ఒయ్యప్పన్ కుమార్తె రాజ్యలక్ష్మి(24)కి శివగంగై జిల్లా ఎస్‌వీ మంగళం అనే యువకుడితో ఈ నెల 10వతేదీన వివాహమైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *