పేపర్ చదువుతూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయిన ఎమ్మెల్యే!గురువారం ఉదయం తన నివాసంలో దిన పత్రిక చదువుతూ ఓ ఎమ్మెల్యే గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయిన ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. గురువారం ఉదయం తన నివాసంలో దిన పత్రిక చదువుతూ ఓ ఎమ్మెల్యే గుండెపోటుతో కుప్పకూలిపోయిన ఘటన తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *