పోర్న్ వీడియోలు చూసి 8ఏళ్ల బాలికపై రేప్రాజస్థాన్‌లో ఘోరం జరిగింది. పోర్న్ వీడియోలకు బానిసలైన ముగ్గురు బాలురు 8ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. రాజస్థాన్‌లోని శ్రీరంగనగర్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్‌లో ఘోరం జరిగింది. పోర్న్ వీడియోలకు బానిసలైన ముగ్గురు బాలురు 8ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. రాజస్థాన్‌లోని శ్రీరంగనగర్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *