ప్రజాస్వామ్య యాత్రకు వడ‘దెబ్బ’.. ఆస్పత్రిలో చేరిన భట్టిప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ యాత్ర పేరుతో జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్న భట్టి విక్రమార్క.. వడదెబ్బకు గురయ్యారు. తీవ్ర జ్వరంతో ఆయన ఖమ్మం పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరారు.ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ యాత్ర పేరుతో జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్న భట్టి విక్రమార్క.. వడదెబ్బకు గురయ్యారు. తీవ్ర జ్వరంతో ఆయన ఖమ్మం పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేరారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *