ప్రణయ్‌ భార్యగా వచ్చిన గుర్తింపే సంతృప్తినిచ్చింది: అమృతప్రణయ్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితులు మారుతీరావు సహా మరో ఇద్దరికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం పట్ల ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు, భార్య అమృత వర్షిణి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారుప్రణయ్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితులు మారుతీరావు సహా మరో ఇద్దరికి తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం పట్ల ప్రణయ్ తల్లిదండ్రులు, భార్య అమృత వర్షిణి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *