ప్రత్యర్థుల దాడి నుంచి సినీఫక్కీలో తప్పించుకున్న యువకుడుచెక్‌పోస్ట్ వద్ద అప్పటికే మాటు వేసిన కొందరు వ్యక్తులు మదన్‌కుమార్‌పై కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడు శక్తినంతా కూడదీసుకుని పరుగు పెట్టాడు.చెక్‌పోస్ట్ వద్ద అప్పటికే మాటు వేసిన కొందరు వ్యక్తులు మదన్‌కుమార్‌పై కత్తులతో విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడు శక్తినంతా కూడదీసుకుని పరుగు పెట్టాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *