ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన నగరాలు… అతి చౌక నగరాలు.. ఈ జాబితాలో భారతీయ నగరాలెక్కడ?అత్యంత ఖరీదైన ఆ దేశంలో హెయిర్ కట్ చేయించుకోవడానికి 8 వేలకు పైగా చెల్లించాలి. పది లక్షల శాతం ద్రవ్యోల్బణంతో అట్టుడికిపోతున్న వెనెజ్వేలా రాజధాని కరాకస్ ఇప్పుడు అత్యంత చౌక నగరం.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *