ప్రపంచంలో ఇదే అత్యంత ధనిక కంపెనీ!



కంపెనీ నికర ఆదాయం గతేడాది 111.1 బిలియన్ డాలర్లు. లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‌కు తెలియజేసిన వివరాల్లో ఈ విషయం వెల్లడైంది. గతేడాది యాపిల్ నికర ఆదాయం 60 బిలియన్ డాలర్లు. ఇక అమెజాన్ నికర ఆదాయం 10 బిలియన్ డాలర్లు. కంపెనీ నికర ఆదాయం గతేడాది 111.1 బిలియన్ డాలర్లు. లండన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్‌కు తెలియజేసిన వివరాల్లో ఈ విషయం వెల్లడైంది. గతేడాది యాపిల్ నికర ఆదాయం 60 బిలియన్ డాలర్లు. ఇక అమెజాన్ నికర ఆదాయం 10 బిలియన్ డాలర్లు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *