ప్రపంచాన్ని ఏలేస్తున్న పవన్.. ‘మహర్షి’గా మైండ్ బ్లోయింగ్ వీడియోమహర్షి లుక్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ దర్శనం ఇచ్చారు. ‘ఏలేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్.. ప్రపంచాన్ని ఏలేద్దాం అనుకుంటున్నాను’ అంటూ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్‌తో క్యారెక్టర్‌కి తగ్గట్టుగా గెటప్ వేసి ‘మహర్షి’ మక్కీకి మక్కీ దించేశారు. మహర్షి లుక్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ దర్శనం ఇచ్చారు. ‘ఏలేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్.. ప్రపంచాన్ని ఏలేద్దాం అనుకుంటున్నాను’ అంటూ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్‌తో క్యారెక్టర్‌కి తగ్గట్టుగా గెటప్ వేసి ‘మహర్షి’ మక్కీకి మక్కీ దించేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *