ప్రభుత్వం పడిపోతే పోటీకి సిద్ధం: రజినీకాంత్సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ శుభవార్త చెప్పారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీకి పోటీకి సిద్ధమని ప్రకటించారు. త్వరలోనే పార్టీ పేరు, విధివిధానాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ శుభవార్త చెప్పారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీకి పోటీకి సిద్ధమని ప్రకటించారు. త్వరలోనే పార్టీ పేరు, విధివిధానాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *