ప్రముఖ సినీ నటుడు బోస్ కన్నుమూతచాలా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసిన బోస్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులే. ఆయన పేరు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ, ఆయణ్ని చూస్తే కచ్చితంగా గుర్తుపడతారు. దర్శకులు పూరి జగన్నాథ్, కృష్ణవంశీ సినిమాల్లో బోస్ ఎక్కువగా నటించారు.చాలా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసిన బోస్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులే. ఆయన పేరు చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ, ఆయణ్ని చూస్తే కచ్చితంగా గుర్తుపడతారు. దర్శకులు పూరి జగన్నాథ్, కృష్ణవంశీ సినిమాల్లో బోస్ ఎక్కువగా నటించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *